Eneas Nett

/ Eneas

SFVF och Eneas med samarbete om inköp av el

more

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF) syfte är att ta tillvara på medlemmarnas intressen på alla sätt. Föreningen bedriver en öppen och rättvis konkurrens när det gäller reparation och underhåll av fordon. Ett sätt är att se till att alla har tillgång till teknisk information och utbildning – till ett pris som inte stänger någon ute. Ett annat är att handfast förhandla fram olika förmåner för medlemmarna i dessa frågor och gentemot olika leverantörer.

SFVF har inlett ett samarbete med Eneas om elinköp till sina medlemmar. Elmarknaden är komplicerad, och det krävs både tid och kompetens för att ta de rätta besluten.
Efter en bedömning av olika inköpsmodeller och samarbetspartners i elmarknaden ansåg SFVF att Eneas modell med aktiv förvaltning och riskstyrning som den bästa, och rekommenderar denna till sina mer än 1600 medlemmar.

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.