Eneas Nett

/ 3 snabba

3 snabba med Espen Fjeld från Energi Salg Norge

more

1. Vad är ditt bästa råd till företag för att på ett enkelt sätt minska elkostnaderna?

Att företaget är medvetet om sin elförbrukning. “Den billigaste kilowattimmen är den du inte brukar” är en gammal sanning som fortfarande stämmer. För många går det att spara mycket pengar genom att jämföra elavtalen. Då finner man oftast det bästa priserna och leveransvillkoren på marknaden.

2. Kommer vi att stora förändringar av elpriserna framöver?

Den nordiska elmarknaden är en av världens mest volatila råvarumarknader och kommer vara det även i framtiden. Med andra ord stora prisutslag – men på en något lägre nivå än den vi upplevde för fem till tio år sedan.

3. Är elen som levereras inom Norden miljövänlig?

Den större delen av elen som vi förbrukar i Norden är producerad av förnybara källor eller kärnkraft. I jämförelse med resten av Europa är vi miljövänliga i Norden. Men andelen vind- och solenergi ökar stadigt på kontinenten, så Europa är snart ifatt oss!

https://www.nve.no/elmarkedstilsynet-marked-og-monopol/varedeklarasjon/varedeklarasjon-2014/

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.