Eneas Nett

SIST UPPDATERAD 07.06.2018

Personvern

Tack för att du besöker vår hemsida. Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder våra webbplatser och kan försäkra dig om att den data vi samlar in blir behandlat på ett säkert sätt hos oss.

Genom att använda Eneas webbplats, godkänner du att vi kan sätta cookies i din webbläsare. Vi använder cookies för att registrera besökare som ger oss statistik och information om hur sidan används,och med detta även information om hur vi kan förbättra våra webbplatser och göra dem så användarvänliga som möjligt.

Vi sparar inte data som kan identifiera dig personlige

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.