Eneas Nett

/ Miljö

Eneas stöttar ZERO

more

 

Eneas bryr sig om miljön. Som vi tidigare nämnt så stödjer vi Bellona, och nu kan vi berätta att vi även stödjer ZERO. Du kan läsa mer om ZERO, och vad vi hos Eneas anser är viktigt miljöarbete, på ZERO och Eneas hemsidor.

 

Om ZERO

Zero Emission Resource Organisation (Zero) är en oberoende, ideell stiftelse. ZERO arbetar med att begränsa människans klimatpåverkan, och med attkunna möta världens växande efterfrågan på energi utan att skada miljön. För
ZERO är utgångspunkten att det finns en föroreningsfri lösning på all energiförbrukning, och att jorden kan växa utan att påverka klimat och naturligt mångfald.

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.