Eneas Nett

/ Ukategorisert

Eneas har startat samarbete med SPAB (Svensk Privattandvård AB)

more

Vi är mycket glada att kunna informera Er om att vi startat ett samarbete med SPAB med syftet om att hjälpa organisationens medlemmar att reducera deras energikostnader. 

Privattandläkarna https://ptl.se/  är nordens största branschorganisation för tanbdläkare. Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för privata tandvårdsföretag i Sverige. Privattandläkarna företräder 1 400 medlemsföretag i Sverige och detta motsvarar ungefär cirka 80 procent av de privata tandvårdsföretagen. De jobbar bland annat för Fri prissättning, fri etableringsrätt, konkurrens på lika villkor, högkostnadsskydd och valfrihet för patienterna skapar förutsättningar för en fungerande tandvård.

SPAB har de senaste månaderna arbetat med att få det bästa elavtalet de kunde hitta för sina medlemsföretag på plats. Vi har varit i dialog med många leverantörer och ställt krav avseende både pris och kvalitet. I slutändan föll valet på Eneas, som den klara vinnaren. Med över 20 års erfarenhet av den nordiska elmarknaden har Eneas (www.eneasservices.se) rätt tyngd, kompetens och vilja för att ordna bästa möjliga arrangemang för SPAB:s medlemmar.

Detta innebär SPAB:s medlemmar nu har tillgång till ett mycket förmånligt elavtal!

Nedan återfinns två särskilt relevanta tjänster för våra medlemmar:

Energirevision – upptäcker fel på fakturor

På grund av komplicerade regelverk betalar många företag för mycket för elen. Eneas har spetskompetens inom denna juridiska gråzon och har hjälpt företag med återbetalning av felaktigt fakturerade belopp sedan 1995.

På de elfakturor där Eneas har upptäckt felaktigheter har företagen i genomsnitt erhållit återbetalningar på över 50 000 SEK. I tillägg tillkommer framtida besparingar.

För medlemmar i SPAB genomförs revisionen kostnadsfritt.

Samköp av el – pristaksmodell med storkundsfördelar

I tuffa tider behöver alla företagare se över sina kostnader. Med Eneas som expert och oberoende part kan de kontrollera Era skatter och avgifter bakåt i tiden samt se till att ni alltid har ett konkurrenskraftigt elpris med fördelaktiga villkor.

 

Visste du att vi har en FAQ sida?

Där hittar du svar på de flesta av de frågor som vi får.